NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-
BuiltWithNOF

Naomichi Wakizashi

This was attributed to Naomichi. Jidai is Bunsei (end edo 1818) Owari No Kuni Tamba No Kami Naomichi.

naomichi wakizashi 2
naomichi wakizashi 3
naomichi wakizashi 5
naomichi wakizashi 7
naomichi wakizashi 10
naomichi wakizashi 13
naomichi wakizashi 14
naomichi wakizashi 15
naomichi wakizashi 17
naomichi wakizashi 18
naomichi wakizashi 22
naomichi wakizashi 23
naomichi wakizashi 25
naomichi wakizashi 28
naomichi wakizashi 27
naomichi wakizashi 30
naomichi wakizashi 33
naomichi wakizashi 36
naomichi wakizashi 1