NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-
BuiltWithNOF

TSU649 Centipede Tsuba Signed Sochi Kao with Tokubetsu Kicho Certificate. 

Price:

IMG_2408
IMG_2412