NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-
BuiltWithNOF

TSU672 Tsuba

Size: 79mm x 78mm

Price:

tsuba 02
tsuba 07
tsuba 04